ABONELİK DEVİRLERİNDE
  • KİMLİK FOTOKOPİSİ (TÜZEL KİŞİLERDE NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜSÜ)
  • TAPU FOTOKOPİSİ (KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİ ve  MÜLK SAHİBİ KİMLİK FOTOKOPİSİ)
  • DEPREM SİGORTASI (DASK)(Kat Mülkiyetine Tabi İşyeri ve Meskenler İçin)
  • ABONE NO


ABONELİĞİN KİRACIYA DEVRİ
  • KİRA SÖZLEŞMESİ
  • ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)
  • SU ABONE NO
  • SAYACIN SON ENDEKSİOnline Abonelik İşlemi İçin Tıklayınız...