KASKİ Genel Müdürlüğü kullanıcı kaçaklarını dünya ortalamasının altına indirmekte kararlıdır.

Oluşturduğumuz özel ekiplerle Kahramanmaraş genelinde kaçak ve usulsüz su kullanan veya kullandıranların tespiti için çalışmalarımız etkili şekilde sürdürülmektedir.

Kaçak su kullanan kişiler hakkında idari para cezası, ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Karşılıksız yararlanma başlıklı 163.maddesinin  3.fıkrası (Ek: 2/7/2012-6352/83 md.) “Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”    hükmü gereği 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanır.                               
 

İlgili Diğer Başlıklar