“Mültecilerden etkilenen Bölgelerde Hizmetlerin İyileştirilmesi Projesi -FRIT (II)” kapsamında Dünya Bankası tarafından finanse edilecek projeler için Paydaş Katılım Toplantıları yapılmış olup, toplantı tutanakları ektedir. Korona virüs salgınından dolayı Merkez İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projesi Paydaş Katılım Toplantısı yapılamamış olup, toplantı ile ilgili tüm paydaşlarımız, görüş ve önerilerini iletişim kanalları ile idaremize bildirebilirler.

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR