SIKÇA SORULAN SORULAR

SU SAYACIMIN DONMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIM? KIŞ AYLARINDA NASIL KORUNUR?

Su sayacının donmaması için müşterilerimiz tarafından alınacak tedbirler aşağıda sıralanmıştır:
1-Sayacın bulunduğu yere beton, plastik, ahşap veya demirden bir muhafaza konulmalıdır /yapılmalıdır. Sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızıyor veya damlıyorsa, abone numarası belirtilmek suretiyle KASKİ'ye bildirilmelidir.
2-Su sayaçlarının donmaması için sayaçların bulunduğu yerin hava sirkülâsyonuna karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılması gerekmektedir.
3- Sayaç muhafaza yerleri sayaçları korumak için sayacın üst seviyesine kadar (sayacın cam çerçeveli okuma penceresi kapatılmayacak) sayaç muhafaza yerini tamamen kapatacak şekilde izocam vb. malzemelerden doldurulmuş yastıklar konulması ve üzerinin muntazam bir kapakla kapatılarak harici tesirlerden korunması gerekmektedir.
4- Çok şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır.
5- Abonelerce tedbir alınmaması halinde su sayaçlarının kolayca patlayacağı, gövdesi patlayan sayacın tamir imkânı olmayıp hurdaya çıkacağı, ayrıca önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır.
6- Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir.

EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI) SORUNLARIMI NEREYE BİLDİRMELİYİM?

KASKİ internet sayfası,7/24 günün her saatinde 236 0 333 veya 185 nolu ALO 185 Çağrı Merkezimizi arayarak, mesai saatleri içerisinde İdari binamızda,veya İlçelerdeki İdari Kaski Şube Müdürlüklerine bizzat müracaat ederek bildirilebilmektedir.

SU SAYACIM DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE ÜCRET ALINIYOR MU?

KASKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin

MADDE 13-j) KASKİ su sayaçlarının tüketimi doğru kaydedip etmediğini, kaçak veya usulsüz su kullanıp kullanmadığını saptamak üzere gerek gördüğü zaman yerinde inceleme yapmaya, sayaçların doğruluğundan şüphe edilmesi halinde eski sayacın yerine yeni bir sayaç takmaya yetkilidir. Eski sayacın, muayenesi sonucunda arızalı veya hatalı çıkması ve bu durumun abonenin ihmal veya müdahalesinden kaynaklanması halinde, takılan sayacın bedeli ile sökme takma bedeli aboneden tahsil edilir. İlk abonelikte sayaç bedeli aboneye aittir.

 MADDE 59- (1) Doğru çalışmadığı iddiasıyla ilgili Bakanlık teşkilatına itirazda bulunan abonenin sayacı muayene edilir. Muayene sonucu, abonenin sayacının doğru çalıştığı saptanırsa, ilgili Bakanlıkça belirlenen tarifesine göre sayaç söküp takma ve muayene bedeli aboneden tahsil edilir.

KAÇAK KUYU İHBARI VE KAÇAK SU KULLANIMLARI NEREYE BİLDİRİLECEKTİR?

Kaçak açılan kuyular ve kaçak su kullanımları, KASKİ internet sayfası,7/24 günün her saatinde 236 0 333 veya 185 nolu ALO 185 Çağrı Merkezimizi arayarak, mesai saatleri içerisinde İdari binamızda,veya İlçelerdeki İdari Kaski Şube Müdürlüklerine bizzat müracaat ederek bildirilebilmektedir.

KUYU AÇMAK İSTİYORUM NE YAPMALIYIM?

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun uyarınca; Kuyu açma, ruhsatı almak için DSİ 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.Ayrıca kuyu çıkışına su sayacı takarak KASKİ’den atıksu aboneliği almak zorundadır.

EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI)’ Yİ NORMAL SAYAÇ İLE DEĞİŞTİRMEK İÇİN NE YAPMALIYIM?

İdaremize yapılacak yazılı müracaat sonucunda, su ve atıksu borcunun bulunmaması ve önödemeli sayacın ücreti ödenmesi kaydıyla elektronik kartlı su sayaçları, mekanik sayaçla değiştirilir.

FATURAMIN SON ÖDEME TARİHİ GEÇTİ SUYUM KESİLİR Mİ?

Su ve atıksu borcu bulunan abonelere, Su faturalarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, takip eden okuma döneminde borç ihbarı verilmekte ayrıca su faturalarının arka kısmında 9 ve 10 maddede ihbarname yerine geçen bildiri ve bu ihbarı takip eden 5 iş günü sonunda da en az 3 fatura 100 TLveya ABONE SAHİBİNİN dilekçeli müracatı halinde borcu bulunan abonelerin suları, kapama zaptı tutularak su sayaçlarına aparat ve mühür takılmak sureti ile kesilir ve kapama bedeli aboneye yüklenir.

ÖN ÖDEMELİ SU SAYACI (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI) NEDİR VE YARARLANMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Önödemeli su sayacı (EKS) Aboneliği: Ön ödemeli olarak su satın alınma imkânı sağlayan elektronik düzeneğe sahip kartlı su sayacını kullanan aboneliklerdir.
Aboneliğinde takılı olan mekanik su sayacının yerine veya ilk kez oturulacak gayrimenkulüne EKS taktırmak isteyen müşterilerimiz, İdari binamızda bulunan Abone Birimimize başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonrasında görevlilerimizce abonelik mahallinde inceleme yapılır ve sayaç yeri EKS takılmasına uygun ise EKS abonelik sözleşmesi imzalanır. Bu tür abonelerden teminatalınmaz.Mekanik sayacının yerine EKS taktıran abonelerimize, EKS abonelik sözleşmesi yapılması esnasında, Ön ödemeli sayacının bedeli 4 taksit şeklinde faturasına yansıtılır.

KULLANIM TÜRÜ DEĞİŞİKLİĞİNİ KASKİ’YE BİLDİRMELİ MİYİM ?

Mesken olark kullanılmakta olan abonelikte,işyeri olarak faaliyette bulunulacaksa herhangi bir cezai işleme ugramamanız için KASKİ`ye müracaat edip işyeri tarifesine dönüştürünüz.

ABONEMDEKİ BİLGİLERİM DEĞİŞTİ BİLGİ VERMEM GEREKLİ MİDİR?

Faturanızın elinize geçmemesi ihtimaline karşılık herhangi bir mağduriyete uğramamanız için mutlaka size ulaşabilecegimiz telefon numaranızı KASKİ`ye bildiriniz. Aboneliğinizle ilgili bilgilerinizde(adres,telefon,vb.)oluşan değişiklikleri bildiriniz. Su faturası ve diğer tebligatların adresinize düzenli bir şekilde ulaşması için söz konusu bilgileri KASKİ Abone işleri servisine bildiriniz.

SAYACIMI NEREYE TAKMALIYIM ?

Sayaç yerinizin Açık,Temiz,Aydınlık olması ve KASKİ görevlilerince düzenli olarak sayacınızın okunabilmesi, arızalı durumlarında değiştirilebilmesi için sayaç yerinizle ilgili  gerekli tedbirleri alınız.

TAHLİYE ETTİĞİM ABONELİĞİN SUYUNU KAPATTIRMAZSAM NE OLUR ?

Aboneler, KASKİ ile yaptığı abone sözleşmesine ait ilişiği kesmeden abeneliği terk ederlerse, başkaları tarafından kullanılacak suyun bedelinden sorumludur.    

GEÇİCİ BİR SÜRE SUYUMU KULLANMAYACAĞIM NE YAPMALIYIM ?

Aboneliğinizde geçici bir süre su kullanmıyacaksanız, herhangi bir maduriyete uğramamak için bu durumu bir dilekçe ile KASKİ`ye bildiriniz suyunuzu geçici olarak kapattırınız.  

ÖZEL KUYUM VAR DAİREMDE KULLANIYORUM ABONE YAPTIRMALI MIYIM ?

Su abonesi olmayıp kendi imkanları ile su temin edip kanalizasyona bırakanlar bu suların uzaklaştırması için ATIKSU bedeli ödemekle yükümlüdürler. Bu tür abonelerden su bedelinin %50 si oranında atık su bedeli alınır.

YENİ ALDIĞIM MÜLKİYETİN ABONESİNİ KENDİ ADIMA ALMAK ZORUNDA MIYIM?

Suyu açık olan bir aboneliğe yeni taşınanlar. KASKİ`ye müracat ederek abone sözleşmesi yaptırmak zorundadır. Aksi halde,önceki abonenin borcundan sorumludur.Ayrıca su yu kesilir.

GEÇİCİ ABONEMİ NASIL KALICI ABONEYE ÇEVİREBİLİRİM ?

Abone numarası ve Yapı Kullanma İzin belgesi ile KASKİye Başvurulması gerekmektedir.

KİRACI OLARAK YATIRDIĞIM DEPOZİTO İADESİNİ ALMAK İSTİYORUM?

Evi tahliye Ettiğinizi Abone Numarası ve Sayaç Son Endeksini İlgili Şube Müdürlüğümüze Dilekçe İle Müracaat Ederek Depozit İadenizi Alabilirsiniz.

MÜLKİYETİ SATTIM ABONEYİ ÜZERİMDEN DÜŞÜRTMEK İSTİYORUM ?

Dilekçe ile kaski ye başvurulur ekiplerce  kotrol edilir ve tebligat yapılır 10 iş günü içinde devir alınmayan abone kesilerek iptal edilir    

KİRACI OLARAK ABONEYİ ÜZERİME ALMAK İSTİYORUM ?

Kira sözleşmesi                
Deprem sigortası                
Kimlik                
Abone numarası                
Sayacın son endeksi

MESKENİ SATIN ALDIM ABONEYİ ÜZERİME ALMAK İSTİYORUM ?

Tapu                    
Deprem Sigortası                    
Kimlik                    
Abone numarası                    
Sayacın son endeksi

ORTAK KULLANIM ABONESİNİ NASIL ALABİLİRİM ?

1- Apartman veya site yönetim kurulu kararı
2- Görülmek üzere, T.C. Kimlik Numarasını gösteren kimlik belgesi
3- Tüzel kişi için (Resmi Daireler Hariç);


a) Vergi numarası
b) İmza sirküleri ve yetki belgesi

İNŞAAT ABONESİ ALMAK İSTİYORUM ?

Tapu                
Yapı Ruhsatı                
Şahıslarda Kimlik                

 

"Tüzel kişi için (Resmi Daireler Hariç);   
a) Vergi numarası,
b) İmza sirküleri ve yetki belgesi,"

EVİME ABONE ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR ?

Tapu                
Deprem Sigortası                
Kimlik                
Yapı Ruhsatı veya Yapı kullanma izin belgesi    

BANA AİT ABONE YERİNE BAŞKA ABONEDEN YAPILAN TASİLATI NASIL DÜZELTTİRİRİM ?

Vezne hatasından dolayı hatalı tahsilatın düzeltilmesi için, hatalı ödeme yapılan su faturası ile birlikte yazılı olarak, İdari binamızda bulunan Strateji  Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. Düzelt yazısına iade yapılacak abone sahibine ait İBAN numarası ve TLF numarasının yazılmasıda gereklidir.

MÜKERRER ÖDEME YAPTIM NE YAPMAM GEREKİR ?

Faturalarını mükerrer ödeyen müşterilerimizin mükerrer ödemeyi gösteren belgeleriyle ve yazılı olarak, İdari binamızda bulunan Strateji Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

KISMİ ÖDEME YAPABİLİRMİYİM ?

İdaremize ait tüm veznelerimizde su ve atıksu faturaları kısmi olarak ödenebilmektedir.

FATURALARIMA VERİLEN SON ÖDEME TARİHLERİ MAAŞ TARİHLERİNE GÖRE VERİLEBİLİR Mİ ?

Su ve atıksu abonelerimizin tüketim endekslerinin tespiti ve faturalandırılması işlemleri el bilgisayarları aracılığıyla ve bölgesel bazda yapılmakta olup, ödeme süreleri de buna göre verilmektedir. Sistem olarak ödeme süreleri bireysel olarak değil toplu olarak verilmektedir. Maaşa göre işlem yapılması halinde, aynı anda okuma işlemi yapılan aboneler arasında (ödeme süreleri farklı olacağından) eşitlik ilkesine aykırı bir işlem yapılmasına neden olacağından maaş tarihlerine göre son ödeme tarihlerinin verilmesi mümkün görülmemektedir.

FATURA BİLGİLERİNE NASIL ULAŞABİLİRİM ?

Müşterilerimiz fatura bilgilerine,  resmi web sitemizin “Online Hizmetler” linki içerisindeki “Online Ödeme” bölümünden, 7/24 günün her saatinde veya 185 nolu telefonları arayıp ALO 185 Çağrı Merkezinden, Mesai saatleri içerisinde İdari binamızdan ulaşabilirler.

FATURA MİKTARI ÇOK YÜKSEK NEREYE BAŞVURMALIYIM ?

1)- Müşterilerimiz, yüksek fatura şikâyetlerini mesai saatleri içerisinde İdari binalarımızda bulunan Tahakkuk Servislerine bildirerek sayaç okuma endekslerini doruluğunu teyit ettirebilir. Talep etmeleri halinde sayaç üzerindeki endeksi yerinde tekrar kontrol ettirebilir. Veya yeni bir sayaç taktırılmasını isteyebilir.

 

2)-   Müşterimizin, su sayacının hatalı çalıştığını düşünmesi veya su sayacını doğru çalıştığını kontrol ettirmek  istemesi halinde. Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri, Müdürlükten almış olduğu kontrol etme belgesini Kaski İdare binasında bulunan sayaç değiştirme birimlerine teslim etmesi gerekir. 

 

Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret İl Müdürünün yapmış olduğu sayaç ölçüm raporuna göre yapılacak işlemler.

 

a)- Su sayacı raporunun sağlam çıkması halinde kontrol edilen su sayacında endeks değişikliğinde ve tahakkuk eden su bedellerinde herhangi bir işlem yapılmadan tekrar yerine takılır. Ölçüm ücreti ve sayaç sökme takma ücreti alını.
b)- Su sayacının mührünün kırık olması halinde. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü su sayacını ölçüme almaz. Tahakkuk eden su bedelinde işlem yapılmaz. Yeni su sayacı takılır. Sayaç ücreti alınır.

c)- Su sayacının hatalı çalıştığı raporda yüzdelik olarak belirtilmişse belirtilen yüzde oranı kadar son tahakkuklarda indirim sağlanır. Yeni su sayacı takılır. Sayaç üçreti alınır.

d)- Su sayacının bozuk olduğu raporda belirtilmesi halinde, hatalı tahakkuklar önceki dönemlere göre düzeltir. Yeni sayaç takılır. Sayaç üçreti alınır.

 

NOT: Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü adres ve telefon No.
Trabzon Cad. Özel İdare İş Merkezi Kat: 5/ KAHRAMANMARAŞ

TLF: 03442236690        FAKS: 03442236693

İNDİRİMLİ SU KULLANMA ŞARTLARI NELERDİR ?

Harp ve Vazife malulleri ile Şehit ailesine ve Gazilerimize ve Gazi dul eşlerine ve 65 yaş muhtaç aylığı alanlar, Devlet Sporcu Şeref aylığı bağlananlar,  bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumunca verilmiş olan kimlikleri ibraz etmek kaydı ile sadece ikamet ettikleri ve müstakil sayaç takılı olan meskenleri  için kullandıkları su ve atıksu bedeline %50 indirim uygulanır. ( her dönem içi ilk 25 m3 de)                                                                                                                                

Özürlülük oranı % 40 ve üzerindeki aile reisleri Maaş almadıklarını ve vergi mükellefi olmadığını belgelemeleri halinde sadece ikamet ettikleri bir mesken için ayrı sayaç takılı olması kaydıyla % 50 indirimli su tarifesinden faydalandırılır. (11/11/2014 tarih ve 2014/33 sayılı Genel Kurul Kararı ile  değiştirilmiş halidir.) ( her dönem içi ilk 25 m3 de)                                                                                                                                                                                                  

Bu uygulamadan yararlanmak için:                                                                                                                                             

1- Abonelik Talep Formu (KASKİ Şubeleri’den temin edilir)

2- Malul, gazi, şehit dul ve yetimi veya engelli olduğunu ve yahut da Devlet Sporcusu olduğunu gösteren belge/rapor

3- Hiç geliri olmayan aile reyisleri % 40 üzerinde engelli raporu olanlar. 2022 maaş alıyosa belgelemesi veya  hiçbir gelirinin olmadığını belgelemesi.

3- Su aboneliği kendi adına olmayanların, abone servisinden su aboneliğini kendi adına dönüştürmesi.

4- İdari binamızda ve İlce binalarımızda bulunan Abone Servisine müracaat edildiği takdirde,  indirimli su ve atıksu abonelik sözleşmesi yaptırabilirler

SU FİYATLARI NEYE GÖRE DÜZENLENİYOR ?

a)-  Su fiyatı: Su fiyatları belirlenirken, Yönetim ve İşletme giderleri (Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri ve çeşitli giderler),amortismanlar, şebeke yenileme, ıslah ve tevsi giderleri ile fiyat artış endeksleri (TÜFE) dikkate alınarak. Kaski Genel Kurulunca belirlenir.

b)- Atıksu Kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli: Orman ve Su İşleri Bakanlığının 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Atıksu Yönetmeliği gereği : Madde 17/4. Bendine göre Şehrimiz şebeke suyunu kullanan su abonelerinden tükettikleri her bir m3 için asgari, (en az) 0,30 Tl. KDV hariç atıksu ücreti ödemeleri gerektiği belirtilmiştir.  Belirtilen hususlar doğrultusunda  1 m3 atıksuyauygulanaçak su tarifesi.Kaski Genel Kurulunca belirlenir.

c)- Şebeke suyu, mesken tarifesi üzerinde tahakkuk eden ÇTV: ÇTV vergisi 2464 sayılı kanunun 44. Maddesine istinaden, heryıl meskenlerde kullanılan şebeke suyunun beher m3 ne, tahakkuk edecek değeri Bakanlar Kurulu belirlemektedir.

d)- KDV: KDV Kanununa istinaden, uygulanan oranları Bakanlar Kurulu belirlemektedir.

EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI) SORUNLARIMI NEREYE BİLDİRMELİYİM ?

KASKİ internet sayfası,7/24 günün her saatinde 236 0 333 veya 185 nolu ALO 185 Çağrı Merkezimizi arayarak, mesai saatleri içerisinde İdari binamızda,veya İlçelerdeki İdari Kaski Şube Müdürlüklerine bizzat müracaat ederek bildirilebilmektedir.

SU SAYACIM DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE ÜCRET ALINIYOR MU ?

KASKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin

MADDE 13- (j) KASKİ su sayaçlarının tüketimi doğru kaydedip etmediğini, kaçak veya usulsüz su kullanıp kullanmadığını saptamak üzere gerek gördüğü zaman yerinde inceleme yapmaya, sayaçların

doğruluğundan şüphe edilmesi halinde eski sayacın yerine yeni bir sayaç takmaya yetkilidir. Eski

sayacın, muayenesi sonucunda arızalı veya hatalı çıkması ve bu durumun abonenin ihmal veya

müdahalesinden kaynaklanması halinde, takılan sayacın bedeli ile sökme takma bedeli aboneden tahsil

edilir. İlk abonelikte sayaç bedeli aboneye aittir.

 MADDE 59- (1) Doğru çalışmadığı iddiasıyla ilgili Bakanlık teşkilatına itirazda bulunan abonenin sayacı muayene edilir. Muayene sonucu, abonenin sayacının doğru çalıştığı saptanırsa, ilgili Bakanlıkça belirlenen tarifesine göre sayaç söküp takma ve muayene bedeli aboneden tahsil edilir.

SU SAYACIMIN DONMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIM? KIŞ AYLARINDA NASIL KORUNUR ?

Su sayacının donmaması için müşterilerimiz tarafından alınacak tedbirler aşağıda sıralanmıştır:
1- Sayacın bulunduğu yere beton, plastik, ahşap veya demirden bir muhafaza konulmalıdır /yapılmalıdır. Sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızıyor veya damlıyorsa, abone numarası belirtilmek suretiyle KASKİ'ye bildirilmelidir.
2- Su sayaçlarının donmaması için sayaçların bulunduğu yerin hava sirkülâsyonuna karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılması gerekmektedir.
3- Sayaç muhafaza yerleri sayaçları korumak için sayacın üst seviyesine kadar (sayacın cam çerçeveli okuma penceresi kapatılmayacak) sayaç muhafaza yerini tamamen kapatacak şekilde izocam vb. malzemelerden doldurulmuş yastıklar konulması ve üzerinin muntazam bir kapakla kapatılarak harici tesirlerden korunması gerekmektedir.
4- Çok şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır.
5- Abonelerce tedbir alınmaması halinde su sayaçlarının kolayca patlayacağı, gövdesi patlayan sayacın tamir imkânı olmayıp hurdaya çıkacağı, ayrıca önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır.
6- Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir..

EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI)’ Yİ NORMAL SAYAÇ İLE DEĞİŞTİRMEK İÇİN NE YAPMALIYIM ?

İdaremize yapılacak yazılı müracaat sonucunda, su ve atıksu borcunun bulunmaması ve önödemeli sayacın ücreti ödenmesi kaydıyla elektronik kartlı su sayaçları, mekanik sayaçla değiştirilir.

ÖNÖDEMELİ SU SAYACI (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI) NEDİR VE YARARLANMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Önödemeli su sayacı (EKS) Aboneliği: Ön ödemeli olarak su satın alınma imkânı sağlayan elektronik düzeneğe sahip kartlı su sayacını kullanan aboneliklerdir.
Aboneliğinde takılı olan mekanik su sayacının yerine veya ilk kez oturulacak gayrimenkulüne EKS taktırmak isteyen müşterilerimiz, İdari binamızda bulunan Abone Birimimize başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonrasında görevlilerimizce abonelik mahallinde inceleme yapılır ve sayaç yeri EKS takılmasına uygun ise EKS abonelik sözleşmesi imzalanır. Bu tür abonelerden teminat alınmaz. Mekanik sayacının yerine EKS taktıran abonelerimize, EKS abonelik sözleşmesi yapılması esnasında, Ön ödemeli sayacının bedeli 4 taksit şeklinde faturasına yansıtılır.