YÖNETMELİK VE YÖNERGELER

KAHRAMANMARAŞ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • İHALE YÖNETMELİĞİ


 • TARİFELER YÖNETMELİĞİ


 • ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ


 • 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


 • DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ


 • TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ


 • TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖREN, TANITMA, FUAR VE ORGANİZASYON GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ


 • TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ


 • ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİ YÖNETMELİĞİ


 • YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


 • HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ


 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGELERİ


 • İMZA YETKİLİLERİ YÖNERGESİ