Duyurular

PERSONEL ALIM İLANI
19.06.2019 12:06
22 Yorum
3999 Okuma


KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL ALIM İLANI


09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Genel Müdürlüğümüz bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıda unvanları belirtilen pozisyonlara 10 (on) adet sürekli (daimi) işçi statüsünde nitelikli personel alımı yapılacaktır.


A- GENEL ŞARTLAR:


1) Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavından lisans mezunları için (KPSS) P3 puan türünden, önlisans mezunları için (KPSS) P94 puan türünden 60 puan almış olmak,

2) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

3) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

4) Yurtiçi ve dışı seyahat etmesinde herhangi bir engeli olmamak,

5) Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda göreve başlamalarına bir engel bulunmamak.


Grup

Adaylarda Aranan Diğer Şartlar

Sayı

Bilgisayar Mühendisi

En az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak

2

İnşaat Mühendisi

En az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak

4

Harita Teknikeri

En az iki yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının Harita Kadastro bölümünden mezun olmak

4

TOPLAM

10


B- BAŞVURU VE SINAV ŞEKLİ:


1) Başvurular, 18-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

2) KPSS puan sıralamasına göre alınacak personel sayısının dört katı kadar aday İŞKUR tarafından belirlenerek Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

3) İŞKUR tarafından bildirilen adaylara Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanacaktır.

4) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak sınav sonucunda başarılı olan adaylar Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.maraskaski.gov.tr) ilan edilecektir.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı